Záverečná správa výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP-PO2-SC223-2016-14 (2. kolo)

2.2.3. Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

- Záverečná správa výzvy - 2. kolo

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Konkrétny cieľ: 2.2.3. Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní
Posudzované časové obdobie výzvy: 2.kolo (27.06.2017 – 29.09.2017)
Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14
Kód súvisiacej výzvyna predkladanie PZ: IROP-PO2-SC223-PZ-2016-3

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 05.03.2019 12:38
Upravené: 07.09.2021 13:30

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001