Vyzvanie na predloženie ŽoNFP národného projektu s kódom č. IROP-PO2-SC212-2020-1

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyzýva žiadateľa MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY na predloženie národného projektu :„Posilnenie kapacít zdravotníckeho systému v SR a ochrana verejného zdravia v súvislosti s pandémiou spôsobenou vírusom SARS-COV-2 a ochorením COVID-19“ - I. Kód vyzvania IROP-PO2-SC214-2020-1.

Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 26.10.2020 06:00
Upravené: 07.09.2021 14:04

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine