Výzva na predkladanie ŽoNFP na zníženie dopadu pandémie COVID19, kód výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok „Zníženie dopadov pandémie COVID-19 a podpora opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia v zariadeniach ústavne zdravotnej starostlivosti v postavení subjektov hospodárskej mobilizácie“, kód výzvy IROP-PO2-SC214-2020-61.

Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.08.2020 06:00
Upravené: 07.09.2021 14:03

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001