Výzva č.2/2017/PO2 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Ministerstvo pôdohospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre IROP vyhlasuje dňa 20.7.2017 výzvu č.2/2017/PO2 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Špecifický cieľ : 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 20.07.2017 06:00
Upravené: 22.08.2018 10:57

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Výzva pre stredné školy Dedina roka