Výzva č.2/2017/PO2 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Ministerstvo pôdohospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre IROP vyhlasuje dňa 20.7.2017 výzvu č.2/2017/PO2 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Špecifický cieľ : 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.07.2017 06:00
Upravené: 06.09.2021 10:17

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine