Vyhodnotenie 4. kola výzvy na zeleň

Výzva na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16.

Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

  • Záverečná správa z výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16 (1. kolo) : www.mpsr.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 12.09.2018 06:00
Upravené: 13.09.2018 07:48

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy