Vyhodnotenie 1. kola výzvy na ZŠ_RIÚS Prešov, RIÚS Košice, UMR Nitra, UMR Banská Bystrica

Výzva: Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13.

Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 12.06.2018 06:00
Upravené: 22.08.2018 10:25

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy