Usmernenie ku korešpondenčnej adrese RO pre IROP po 1.10.2020

Nová korešpondenčná adresa na zasielanie písomnej dokumentácie na Riadiaci orgán pre IROP je: - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Sekcia programov regionálneho rozvoja Račianska 153/A P. O. Box 1 830 03 Bratislava 33

Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 07.10.2020 12:24
Upravené: 07.09.2021 14:04

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001