Písomné vyzvanie na predloženie ŽoNFP pre žiadateľov: Bratislavský SK, Trnavský SK, Trenčiansky SK, Nitriansky SK, Žilinský SK, Košický SK, Prešovský SK č. IROP-PO6-SC61-2019-45 na podporu efektívnej implementácie IROP

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej „RO pre IROP“) vyhlasuje Písomné vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre žiadateľov: Bratislavský samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, č. IROP-PO6-SC61-2019-45 na podporu efektívnej implementácie IROP.

Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 12.03.2019 06:00
Upravené: 07.09.2021 13:31

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001