Písomné vyzvania na predloženie žiadosti o NFP

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej „RO pre IROP“) vyhlasuje Písomné vyzvania na predloženie žiadosti o NFP.

1. Písomné vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre žiadateľov: Bratislavský samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, mesto Bratislava, mesto Trnava, mesto Trenčín, mesto Nitra, mesto Žilina, mesto Banská Bystrica, mesto Košice, mesto Prešov č. IROP-PO6-SC61-2018-30 na podporu efektívnej implementácie IROP. Viac informácií nájdte na linku : www.mpsr.sk

2. Písomné vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre žiadateľa Ministerstvo kultúry SR č. IROP-PO6-SC61/62-2018-31 na podporu efektívnej implementácie IROP. Viac informácií nájdte na linku : www.mpsr.sk

3. Písomné vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre žiadateľa Ministerstvo zdravotníctva SR č. IROP-PO6-SC61/62-2018-29 na podporu efektívnej implementácie IROP. Viac informácií nájdte na linku : www.mpsr.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 04.06.2018 12:28
Upravené: 06.09.2021 10:22

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine