Oznámenie o zmene strategického dokumentu Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020, verzia 4.0

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR oznamuje, že v rámci zisťovacieho konania podľa § 7 a 17 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") zverejnilo na svojom webovom sídle zmenu strategického dokumentu „Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020, verzia 4.0“ Zmena je prístupná aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR .

Viac informácií nájdete na webovom sídle Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  www.mpsr.sk a na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR www.enviroportal.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 07.06.2018 06:00
Upravené: 22.08.2018 10:25

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy