Oznámenie RO pre IROP o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na prípravu projektov iniciatívy Catching-up Regions, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2021-80 k 27. 01. 2023

Počas trvania 1., 2., 3., 4., 5., 6. a 7. hodnotiaceho kola výzvy boli predložené ŽoNFP v celkovej sume 5 330 171 Eur (zdroj EÚ), z toho sú v konaní ŽoNFP v sume 1 550 729 Eur (zdroj EÚ), schválené sú ŽoNFP v sume 657 163 Eur (zdroj EÚ) a zmluvne viazané sú projekty vo výške 2 789 440 Eur (zdroj EÚ). Z celkovej sumy ŽoNFP boli počas trvania 1. hodnotiaceho kola výzvy predložené ŽoNFP v sume 324 488 (zdroj EÚ) a počas trvania 2. hodnotiaceho kola výzvy ŽoNFP v sume 2 723 244 Eur (zdroj EÚ). V štvrtom kole boli predložené ŽoNFP v sume 328 252 Eur (zdroj EÚ), v piatom kole v sume 361 959 Eur (zdroj EÚ), v šiestom kole v sume 656 371 Eur (zdroj EÚ) a v siedmom kole 935 857 Eur (zdroj EÚ).Indikatívna disponibilná alokácia na výzvu predstavuje 2 553 397 Eur (zdroj EÚ).Disponibilná alokácia na výzvu sa znižuje po vydaní prvostupňových rozhodnutí za všetky ŽoNFP v danom posudzovanom časovom období.

Viac informácií nájdete na linku : www.mirri.gov.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 27.01.2023 06:00
Upravené: 27.01.2023 13:23

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine