Oznámenie RO pre IROP o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na prípravu projektov infraštruktúry národných parkov, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2022-93 k 27. 01. 2023

Počas trvania 1., 2. a 3. hodnotiaceho kola výzvy boli predložené ŽoNFP v celkovej sume 2 753 248 Eur (zdroj EÚ), z toho sú v konaní ŽoNFP v sume 1 652 734 Eur (zdroj EÚ) a schválené sú ŽoNFP v sume 186 280 Eur (zdroj EÚ).Z celkovej sumy ŽoNFP boli počas trvania 2. hodnotiaceho kola výzvy predložené ŽoNFP v sume 2 038 941 (zdroj EÚ) a počas trvania 3. hodnotiaceho kola výzvy ŽoNFP v sume 714 307 Eur (zdroj EÚ).Indikatívna disponibilná alokácia na výzvu predstavuje 6 813 800 Eur (zdroj EÚ).Disponibilná alokácia na výzvu sa znižuje po vydaní prvostupňových rozhodnutí za všetky ŽoNFP v danom posudzovanom časovom období.

Viac informácií nájdete na linku : www.mirri.gov.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 27.01.2023 06:00
Upravené: 27.01.2023 13:23

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine