Oznámenie RO pre IROP o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP, IROP-PO2-SC223-2020-57 k 24.01.2022

ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v rámci Iniciatívy Catching-up Regions, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2020-57 k . Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 55 967,63 € Eur (zdroj EÚ).

Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.01.2022 12:40
Upravené: 30.01.2023 16:29

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001