Oznámenie RO pre IROP o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu projektu výskumnej nemocnice, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2022-96 k 26. 09. 2022

V 1. hodnotiacom kole výzvy bola predložená ŽoNFP vo výške 8 610 504,60 Eur. Suma ŽoNFP v konaní je 8 610 504,60 Eur. Indikatívna disponibilná alokácia na výzvu predstavuje 8 000 000 Eur (zdroj EÚ).Pozn.: Disponibilná alokácia na výzvu sa znižuje po vydaní prvostupňových rozhodnutí za všetky ŽoNFP v danom posudzovanom časovom období.

Viac informácií nájdete na linku : www.mirri.gov.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.09.2022 06:00
Upravené: 30.01.2023 16:30

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001