Oznámenie RO pre IROP o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu regionálnych projektov, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2022-98 k 19. 01. 2023

Počas trvania 1. hodnotiaceho kola výzvy bolo predložených 52 ŽoNFP v celkovej sume 3 861 189,13 Eur (zdroj EÚ), čo zároveň predstavuje sumu ŽoNFP v konaní.Indikatívna disponibilná alokácia na výzvu predstavuje 8 000 000 Eur (zdroj EÚ). Pozn.: Disponibilná alokácia na výzvu sa znižuje po vydaní prvostupňových rozhodnutí za všetky ŽoNFP v danom posudzovanom časovom období.

Viac informácií nájdete na linku : www.mirri.gov.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.01.2023 06:00
Upravené: 11.01.2024 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001