OZNÁMENIE RO PRE IROP O AKTUÁLNEJ VÝŠKE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV VYČLENENÝCH NA VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽONFP NA PODPORU ZELENEJ INFRAŠTRUKTÚRY A REGENERÁCIU VNÚTROBLOKOV SÍDLISK, KÓD VÝZVY: IROP-PO7-SC73-2021-87, STAV K 11.4.2022

Počas doterajšieho trvania výzvy boli predložené ŽoNFP v celkovej sume 45 746 499 Eur (zdroj EÚ), čo zároveň predstavuje sumu ŽoNFP v konaní. Disponibilná výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 13 285 145 Eur (zdroj EÚ). Pozn.: Disponibilná alokácia na výzvu sa znižuje po vydaní prvostupňových rozhodnutí za všetky ŽoNFP v danom posudzovanom časovom období.

Viac informácií nájdete na linku : www.mirri.gov.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 12.04.2022 12:45
Upravené: 30.01.2023 16:29

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine