Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

- kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2019-48, podľa územnej príslušnosti k 29.05.2020 Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 3 205 748 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 50 946 Eur a územie MFO 3 154 802 Eur.

Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 30.06.2020 06:00
Upravené: 07.09.2021 14:03

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001