Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní IROP-PO2-SC223-2016-14 podľa územnej príslušnosti k 06.06.2018

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 23 526 062 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 7 633 855 Eur a územie MFO 15 892 207 Eur.

Podrobné rozdelenie disponibilnej alokácie v členení podľa jednotlivých samosprávnych krajov je uvedené v nasledujúcej tabuľke: www.mpsr.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 07.06.2018 12:58
Upravené: 06.09.2021 10:22

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001