Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených výzvu na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia IROP-PO4-SC421-2017-19 podľa územnej príslušnosti k 27.08.2018

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 524 860 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 0 Eur a pre územie MFO 524 860 Eur.

Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

  • Výzva č. IROP-PO4-SC421-2017-19 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia : www.mpsr.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 04.09.2018 06:00
Upravené: 06.09.2021 10:23

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001