Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia IROP-PO4-SC421-2017-19 podľa územnej príslušnosti k 30.11.2017

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 43 275 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 0 Eur a územie MFO 43 275 Eur.

Podrobné rozdelenie disponibilnej alokácie v členení podľa jednotlivých samosprávnych krajov je uvedené v nasledujúcej tabuľke: www.mpsr.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 01.12.2017 12:17
Upravené: 22.08.2018 10:45

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Výzva pre stredné školy Dedina roka