Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl podľa územnej príslušnosti k 2.2.2020

kód výzvy : IROP-PO2-SC221-2018-35 Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 5 616 739 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 4 825 768 Eur a územie MFO 790 971 Eur.

Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 18.02.2020 06:00
Upravené: 07.09.2021 13:50

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001