Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2019-44 Zostatok disponibilnej alokácie k dátumu 14.02.2020 na výzvu predstavuje 27 934 127 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 18 414 433 Eur a územie MFO 9 519 694 Eur .

Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 18.02.2020 06:00
Upravené: 07.09.2021 13:50

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001