Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP , kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2019-47, podľa územnej príslušnosti k 02.08.2019

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 10 092 991 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 2 568 999 Eur a územie MFO 7 523 992 Eur.

viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.08.2019 06:00
Upravené: 07.09.2021 13:32

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001