Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2018-36

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2018-36 k 30.05.2019.

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 21 175 000 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 17 025 000 Eur a územie MFO 4 150 000 Eur. Počas trvania prvých troch hodnotiacich kôl nebola predložená žiadna ŽoNFP.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 31.05.2019 06:00
Upravené: 07.09.2021 13:31

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001