Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov - IROP-PO4-SC431-2017-16 podľa územnej príslušnosti k 22.08.2018

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku IROP-PO4-SC431-2017-16 podľa územnej príslušnosti k 22.08.2018.

Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

  • Výzva č. IROP-PO4-SC431-2017-16 na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok - www.mpsr.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.08.2018 06:00
Upravené: 06.09.2021 10:23

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine