Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov - č. IROP-PO4-SC431-2017-16 podľa územnej príslušnosti k 30.11.2017

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku IROP-PO4-SC431-2017-16 podľa územnej príslušnosti k 30.11.2017.

Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 01.12.2017 12:17
Upravené: 06.09.2021 10:18

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001