Oznam o zverejnení dokumentov

Na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené nasledovné dokumenty:

  • Informácia o identifikovaných synergických účinkoch a komplementaritách IROP, verzia 4, www.mpsr.sk
  • Stanovisko pracovnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a inými nástrojmi podpory EÚ a SR , verzia 4, www.mpsr.sk
  • Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok  verzia 7.0 na rok 2018, www.mpsr.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 16.10.2018 12:29
Upravené: 06.09.2021 10:24

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001