Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC223-2016-14

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje, že ku dňu 6. decembra 2017 uzatvorilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom IROP-PO2-SC223-2016-14 zameranú na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní (ďalej len „výzva“) pre územie RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Banskobystrického kraja, RIÚS Prešovského kraja, RIÚS Košického kraja, UMR Trnavského kraja, RIÚS Bratislavského kraja a UMR Banskobystrického kraja. Výzva bola uzavretá na základe dopytu žiadostí o poskytnutie NFP. Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výzvy pre vyššie uvedené RIÚS/UMR.

Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 07.12.2017 06:00
Upravené: 06.09.2021 10:18

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001