Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC121-2016-9

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje, že ku dňu 2. novembra 2017 uzatvorilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom IROP-PO1-SC121-2016-9 zameranú na vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť dopravy (ďalej len „výzva“).

Výzva bola uzavretá na základe dopytu žiadostí o poskytnutie NFP predložených v 3. a 4. hodnotiacom kole, čím dochádza k pokrytiu záujmu zo strany všetkých oprávnených subjektov. Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výzvy.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 03.11.2017 06:00
Upravené: 22.08.2018 10:48

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy