Oznam o uzavretí písomného vyzvania na predloženie žiadosti o NFP pre žiadateľa Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na podporu efektívnej implementácie IROP s kódom č. IROP-PO6-SC61-2019-46

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľovi, že na základe vyčerpania disponibilnej alokácie písomného vyzvania uzavrel dňa 09.09.2019 písomné vyzvanie. Po tomto termíne už nie je možné predkladať žiadosti o NFP v rámci písomného vyzvania.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.09.2019 06:00
Upravené: 07.09.2021 13:32

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001