Oznam o uzavretí písomného vyzvania na predloženie žiadosti o NFP pre žiadateľa Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR s kódom č. IROP-PO6-SC61-2016-4

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľovi, že na základe rozhodnutia a nízkeho disponibilného zostatku uzavrel dňa 09.09.2019 písomné vyzvanie. Po tomto termíne už nie je možné predkladať žiadosti o NFP v rámci písomného vyzvania.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.09.2019 06:00
Upravené: 07.09.2021 13:32

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001