Oznam o ukončení Výzvy č.2/2017/PO2 na výber OH

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program upozorňuje žiadateľov, že dňa 16. 11. 2018 bude Výzva č.2/2017/PO2 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) uzavretá.

Po tomto termíne nebude možné predkladať žiadosti o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.11.2018 06:00
Upravené: 06.09.2021 10:24

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001