Oznam o termíne uzavretia 8. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie ŽoNFP na prípravu projektov Iniciatívy Catching-up Regions, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2021-80

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, že termín uzavretia 8. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP- PO7-SC76-2021-80 je stanovený na 23. 03. 2023.

Viac informácií nájdete na linku : www.mirri.gov.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 27.01.2023 06:00
Upravené: 27.01.2023 13:23

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine