Oznam o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu projektov infraštruktúry národných parkov, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2022-93

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, že z dôvodu nedostatočného dopytu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO7-SC76-2022-93 plánuje uzavrieť výzvu dňa 24.04.2023, čo je zároveň termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 5. Po tomto termíne už nebude možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy.

Viac informácií nájdete na linku : www.mirri.gov.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.03.2023 06:00
Upravené: 11.01.2024 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001