Oznam o organizovaní workshopu – Výzva na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia v rámci ŠC 4.2.1

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v spolupráci s Informačno - poradenským centrom pre EŠIF NSK si Vás dovoľuje pozvať na workshop, ktorého cieľom bude prezentácia výzvy v rámci ŠC 4.2.1- výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia IROP v programovom období 2014-2020.

Miesto:     Agroinštitút Nitra, Akademická č. 4, 949 01, Kongresová sála
Dátum:     15.august 2017
Čas:         10:00 hod.

Prosíme Váš záujem potvrdiť na mailovú adresu  zuzana.janecek@land.gov.sk najneskôr do11.8.2017 do 12:00 hod. 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 07.08.2017 06:00
Upravené: 06.09.2021 10:17

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001