Oznam č. 2 o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia, s kódom IROP-PO4-SC421-2017-19, pre UMR Košického kraja

Oznam Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program .

Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 08.10.2018 06:00
Upravené: 06.09.2021 10:24

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001