Informácia pre žiadateľov o navrhovaných zmenách zákona o EŠIF,kódy výziev: IROP-PO2-SC221-PZ-2018-9 a IROP-PO2-SC221-2018-35

Informácia pre žiadateľov k výzvam na predkladanie projektových zámerov a žiadostí o NFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kódy výziev: IROP-PO2-SC221-PZ-2018-9 a IROP-PO2-SC221-2018-35, o navrhovaných zmenách zákona o EŠIF.

Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.03.2019 06:00
Upravené: 07.09.2021 13:30

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001