Informácia RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC122-2016-15 podľa územnej príslušnosti k 29.06.2017

Oznámenie o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15, podľa územnej príslušnosti k 29.06.2017

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 59 122 713 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 34 979 964 Eur a územie MFO 24 142 749 Eur. Podrobné rozdelenie disponibilnej alokácie v členení podľa jednotlivých samosprávnych krajov je uvedené v nasledujúcej tabuľke: www.mpsr.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 29.06.2017 06:00
Upravené: 22.08.2018 10:58

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Výzva pre stredné školy Dedina roka