Informácia RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC121-2016-12 podľa územnej príslušnosti k 13.07.2017

Oznámenie o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12, podľa územnej príslušnosti k 13.07.2017.

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 14 499 674 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 5 945 985 Eur a územie MFO 8 553 689 Eur. Podrobné rozdelenie disponibilnej alokácie v členení podľa jednotlivých samosprávnych krajov je uvedené v nasledujúcej tabuľke: www.mpsr.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 14.07.2017 06:00
Upravené: 22.08.2018 10:58

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Výzva pre stredné školy Dedina roka