Informácia Riadiaceho orgánu pre IROP k odporúčanému postupu pri predkladaní žiadostí o platbu

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný operačný program (RO pre IROP) v záujme zefektívnenia a zjednodušenia postupov pri kontrolách verejných obstarávaní od novembra 2020, ako aj predkladania žiadostí o platbu, informuje prijímateľov o zverejnení nasledovných dokumentov:1. Prehľad kontrol verejných obstarávaní vykonávaných v zmysle príručky vo verzii 4.1 od novembra 2020 v rámci IROP, 2.Informácia RO pre IROP k odporúčanému postupu pri predkladaní žiadostí o platbu.

Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.10.2020 06:00
Upravené: 07.09.2021 14:04

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001