Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu a o termíne uzávierky 8. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na financovanie implementácie stratégie CLLD, kód výzvy IROP-PO5-SC511/512-2018-28

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 13 973 775 Eur (zdroj EÚ).

Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 30.07.2019 06:00
Upravené: 07.09.2021 13:32

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001