Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC121-2016-9

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC121-2016-9 podľa územnej príslušnosti k 29.09.2017.

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 1 589 481 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 742 015 Eur a územie MFO 847 466 Eur. Podrobné rozdelenie disponibilnej alokácie v členení podľa jednotlivých samosprávnych krajov je uvedené v nasledujúcej tabuľke: www.mpsr.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 02.10.2017 06:00
Upravené: 06.09.2021 10:17

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001