Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu a informácia o termíne uzávierky 6. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na financovanie prevádzkových nákladov MAS , kód výzvy IROP-PO5-SC511-20

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 4 116 285 Eur (zdroj EÚ).

Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 18.10.2018 06:00
Upravené: 06.09.2021 10:24

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001