Disponibilná indikatívna výška fin. prostriedkov vyčlenených na výzvu a informácia o termíne uzávierky 5. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie ŽoNFP na financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD

Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu a informácia o termíne uzávierky 5. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD, kód výzvy IROP-PO5-SC511-2017-23.

Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 15.08.2018 06:00
Upravené: 22.08.2018 10:17

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy