Disponibilná indikatívna výška fin. prostriedkov vyčlenených na výzvu a informácia o termíne uzávierky 5. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie ŽoNFP na financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD

Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu a informácia o termíne uzávierky 5. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD, kód výzvy IROP-PO5-SC511-2017-23.

Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 15.08.2018 06:00
Upravené: 06.09.2021 10:23

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001