Aktualizácia informácie o procese posudzovania PZ

SO pre IROP KSK povinne informuje všetkých žiadateľov o dôvodoch nedodržania termínu na vydanie hodnotiacej správy PZ, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania hodnotiacej správy.

V rámci výzvy  IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6- sú uvedené tieto PZ u ktorých nebola vystavená hodnotiaca správa : 

- KEK-SC211-PZ-2018-6-0010 - „Zariadenie pre seniorov- Stará Voda“ 

Predpokladaný termín vydania hodnotiacej správy je koniec apríla 2019

Dôvod: z objektívnych dôvodov nebolo možné ukončiť konanie v termíne 25 pracovných dní od konečného termínu na predkladanie PZ uvedeného vo výzve.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 09.04.2019 06:00
Upravené: 07.09.2021 13:31

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001