Aktualizácia č. 1 o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov, výzva č. IROP-PO4-SC431-2017-16 podľa územnej príslušnosti k 04.12.2017

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program zverejnilo dňa 5.12.2017 Aktualizáciu č. 1 o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku IROP-PO4-SC431-2017-16 podľa územnej príslušnosti k 4.12.2017.

Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 05.12.2017 12:42
Upravené: 06.09.2021 10:18

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001