Kraj bude musieť dofinancovať náklady na prevádzku OA Polárna

Návrh na zmenu sídla školy bol z programu rokovania zastupiteľstva stiahnutý.

Na poslednom Zastupiteľstve Košického samosprávneho kraja (KSK) bol predložený návrh na zmenu v sieti škôl a školských zariadení, spočívajúci v zmene adresy školy z Obchodnej akadémie, Polárna 1, Košice na Obchodnú akadémiu, Watsonova 59, Košice.

Škola má v aktuálnom školskom roku zriadených 9 tried s počtom žiakov 191. Od školského roka klesol počet žiakov na tejto škole o 51 percent. Až 69 percent priestorov školy je v súčasnosti nevyužívaných. Pre kraj ako zriaďovateľa školy to znamená, že musí financovať veľkú časť nákladov na prevádzku školy. V tomto školskom roku bolo normatívne financovanie nastavené na 126 percent oproti normatívu nastaveného Ministerstvom školstva. Kraj len tento rok doplatil na fungovanie školy 130 000 eur. Nakoľko v školskom roku 2019/2020 dôjde k ďalšiemu poklesu žiakov, konkrétne o 38, náklady kraja sa ešte navýšia. Podľa odhadu odboru školstva Úradu KSK, pre budúci školský rok bude financovanie školy z normatívnych finančných prostriedkov na úrovni 150 percent, čo znamená dofinancovanie o približne 160 000 eur. Tieto peniaze by pritom kraj vedel využiť napríklad na nevyhnutné opravy a údržbu škôl alebo nové materiálno-technické vybavenie. Okrem toho bude problémom aj zabezpečenie vzdelávania po personálnej stránke. Nakoľko je na škole zapísaných 150 žiakov v siedmich triedach, nebude možné zabezpečiť kvalifikované zastupovanie učiteľov.

Z týchto dôvodoch bol predložený návrh na zmenu sídla školy. Ak by Obchodná akadémia, Polárna 1 sídlila v priestoroch Obchodnej akadémie na Watsonovej ulici, budova tejto školy by bola naplnená na 81 percent a kraj by ročne ušetril najmenej 160 000 eur.

Košický samosprávny kraj ako zriaďovateľ mohol žiadať o zmenu v sieti škôl a školských zariadení pre budúci školský rok do 30. júna. Prioritou tiež bolo, aby bol v novom školskom roku zabezpečený nerušený výchovno-vzdelávací proces. Nakoľko poslanci KSK o zmene sídla školy napokon nerozhodovali, OA Polárna 1 začne nový školský rok v nezmenenom režime, v budove školy na Polárnej ulici.

Počet žiakov

školský rok 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
OA Watsonova 644 601 558 552 543 519 505
OA Polárna 393 353 292 290 235 195 191

Priemerný prospech žiakov

školský rok 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
OA Watsonova 1,82 1,74 1,74 1,73
OA Polárna 2,33 2,44 2,31 2,07

Autor/zdroj: JUDr. Anna Činčárová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 01.07.2019 06:00
Upravené: 08.11.2021 13:46