Oblasti podpory a aktivity projektu

Očakávané výstupy: projekt plánuje poskytnúť strategický prístup k udržateľnému a efektívnemu rozvoju dopravnej a hraničnej infraštruktúry vypracovaním niekoľkých štúdií uskutočniteľnosti a implementáciou pilotného projektu infraštruktúry na Ukrajine, konkrétne 4,35 km cyklistických trás. Výsledkom projektu bude zvýšenie mobility tovaru a podnikania, a vzhľadom na hospodársky rozvoj a zlepšenie infraštruktúry sa očakáva tiež zvýšenie počtu turistov a návštevníkov prihraničných oblastí.

Očakávané výsledky:

 • zvýši sa počet vozidiel využívajúcich modernizovanú dopravu a pohraničnú infraštruktúru (počet vozidiel za deň);
 • Zrekonštruuje sa 4,35 km cyklistických trás;
 • zvýši sa počet cestujúcich využívajúcich moderné dopravné systémy o 10%;
 • vytvorí sa inovatívny prístup projektu na prepojenie cieľových regiónov, ktorých populácia bude mať úžitok zo zlepšených služieb.

Logo projektu

Programové územie a partneri projektu

Projekt realizuje medzinárodné konzorcium, ktoré zahŕňa orgány regionálnej samosprávy a odborné inštitúcie, a to: Medzinárodná asociácia inštitúcií regionálneho rozvoja „IARDI“ (Ukrajina), Szabolcs-Szatmár-Bereg župa (Maďarsko), Košický samosprávny kraj (Slovensko), Rada župy Maramureš (Rumunsko), Rada župy Satu Mare (Rumunsko) a Správa ciest v Zakarpatskej oblasti (Ukrajina).

Zloženie partnerstva

Medzinárodné konzorcium pre partnerstvo bolo založené na schopnostiach a predchádzajúcich skúsenostiach každého partnera s cieľom zabezpečiť dosiahnutie cieľov projektu.

Logo IARDIVedúci príjemca: Medzinárodná asociácia inštitúcií regionálneho rozvoja „IARDI“ (Ukrajina) má silnú partnerskú sieť a sieť odborníkov, rozsiahle skúsenosti so strategickým plánovaním a vypracovaním štúdií uskutočniteľností, základného výskumu, vývoja strategických dokumentov vrátane strategických dokumentov ako napr.  „Stratégia euroregiónu Karpaty 2020 “ a „ Slovensko-ukrajinská stratégia cezhraničnej spolupráce 2020 “.
  

Logo Správy ciest Zakarpatskej oblastiŽiadateľ 1. Správa ciest Zakarpatskej oblasti (Ukrajina) je štátna organizácia s 36 zamestnancami – inžiniermi dopravnej infraštruktúry, kompetenciami v oblasti rekonštrukcie a výstavby diaľnic a cyklistických komunikácií na regionálnej úrovni a s príslušnými skúsenosťami z predchádzajúcich medzinárodných projektov.
  

Erb župy Szabolcs-Szatmár-BeregŽiadateľ 2. Szabolcs-Szatmár-Bereg župa (Maďarsko) má skúsenosti s regionálnym rozvojom a strategickým plánovaním vrátane rozvoja dopravnej infraštruktúry, projektového a finančného riadenia v rámci projektu Karpatský euroregión 2020 a ďalších medzinárodných projektov.
  
  

Erb Košického samosprávneho krajaŽiadateľ 3. Košický samosprávny kraj (Slovensko) má 216 zamestnancov a 16 oddelení vrátane oddelenia regionálneho rozvoja, dopravy, cestovného ruchu atď. Má bohaté skúsenosti so strategickým plánovaním a riadením projektov.

   
  

Erb župy MaramuresŽiadateľ 4. Rada župy Maramures (Rumunsko) je orgánom kraja. Má 193 zamestnancov a 5 oddelení s rozsiahlymi skúsenosťami so strategickým plánovaním a rozvojom dopravnej infraštruktúry.
  
  
  
  
  

Erb župy Satu MareŽiadateľ 5. Rada župy Satu Mare (Rumunsko) je štátny orgán na regionálnej úrovni so 193 zamestnancami a 5 oddeleniami s rozsiahlymi skúsenosťami v strategickom plánovaní a rozvoji dopravnej infraštruktúry.

 

 

Aktivity projektu

 • Strategický prístup – vypracovanie plánu cezhraničnej mobility
 • Formovanie, zasadnutia expertných skupín, organizácia okrúhlych stolov a workshopov na témy: dopravná infraštruktúra (cesty, cyklotrasy), železničná, infraštruktúra, letecká doprava, vodné cesty, hraničné priechody, strategické plánovanie, environmentálna udržateľnosť, verejná doprava
  Základný prieskum územia: vypracovanie plánu cezhraničnej mobility
 • Plánovanie prihraničných oblastí (štúdie uskutočniteľnosti v HU, SK a UA)
  V Košickom kraji
  :
  a) Cyklotrasa Michalovce – Vyšné Nemecké
  b) Cyklistické prepojenie Veľké Slemence št. hr. SVK/UA – Čierna nad Tisou, žel. stanica, visutá lávka nad riekou Latorica
 • Šírenie výsledkov projektu (webové stránky a publikácie)
  Vývoj webstránky, vypracovanie a šírenie materiálov projektu, uskutočnenie záverečnej konferencie – prezentácia výsledkov projektu
 • Rekonštrukčné práce (cyklotrasa na Ukrajine 4,35 km)
 • Projektový manažment a komunikácia

Kontakt:
Úrad Košického samosprávneho kraja
Projekt MOBI

Doručovacia adresa:
Námestie maratónu mieru 1
042 66, Košice

Sídlo:
Strojárenská 3,
Poschodie – odbor regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia
042 66, Košice

meno telefónne
číslo
miestnosť,
budova
e-mail
RNDr. Katarína Sisáková, PhD. 055 6196 663 412, Strojárenská 3 katarina.sisakova@vucke.sk
meno telefónne
číslo
miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Barbora Kováčová 055 6196 658 413, Strojárenská 3 barbora.kovacova@vucke.sk

Projektové a programové logá

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 15.07.2022 16:23
Upravené: 14.04.2023 10:09