Žigmund Bubics – biskup, umelec, donátor

Výstavu Východoslovenského múzea, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja môžu návštevníci vidieť od 20.5.2021 do 27.2.2022.

Košický biskup Žigmund Bubics bol nielen významným cirkevným hodnostárom v Košiciach, ale aj umelcom a donátorom. Svoje diela signoval latinským Sigismundi (Sigismundus) Bubics. Nemal akademické vzdelanie vo výtvarnom umení, no bol nesporne plodným umelcom, ktorého diela znesú porovnanie s tvorbou akademickej školy polovice 19. storočia. Venoval sa krajinomaľbe a zátišiu. V čase keď pôsobil ako vychovávateľ v rodine Pavla Esterházyho, (od roku 1849 do roku 1861), cestoval s jeho rodinou po Európe  a v tom čase sa venoval aj vlastnému štúdiu maľby. Nejaký čas v rokoch 1865 a 1868 strávil aj na ich rodinnom zámku (vodnom hrade) v dedinke Pottendorf (v Dolnom Rakúsku v okrese Baden), v rakúskych Alpách, kde vytvoril rozsiahlu kolekciu štúdií rastlín.

Z jeho súčasníkov možno jeho tvorbu porovnať napríklad s tvorbou viedenského maliara zátiší Josefa Schustera (1812-1890). Na jeho prácach je badať aj zreteľný vplyv akademizmu a romantizmu diela  Antala Ligetiho (1823-1890) a aj jeho žiaka, levočského krajinára Karola Markóa (1791-1860),  ale hlavne maliara kvetinových zátiší Sebastiana Wegmayra (1776-1857). Dokonale zvládnuté techniky lavirovanej olejomaľby a akvarelu, a dôkladné štúdie rastlinných motívov podľa živej prírody, svedčia o jeho veľkom talente.

Aktuálna výstava predstavuje širokej verejnosti výber zbierkových predmetov pochádzajúcich z prvých akvizícií múzea. Zo zatiaľ identifikovaných 2757 výtvarných diel, ktoré daroval múzeu, ide o 34 obrazov jeho autorskej tvorby, 2625 grafických listov a 99 diel maľby alebo kresby iných autorov. Výstava je tematicky rozdelená na tri časti. Prvá približuje významnú osobnosť mesta ako biskupa, prezentáciou predovšetkým memorabílií zapožičaných od Arcibiskupského úradu v Košiciach. V druhej časti ako umelca s úplnou kolekciou autorských diel. V tretej časti ako zberateľa a milovníka umenia výberom z rozsiahlej kolejcie daru obrazov a predmetov umeleckého remesla. Významným exponátom výstavy je originálna listina udelenia Čestného občianstva, ktorú múzeum získalo s finančným prispením Fondu na podporu umenia v roku 2020.

Výstava sa koná pod záštitou Mons. Bernarda Bobera, arcibiskupa – metropolitu a Rastislava Trnku, predsedu Košického samosprávneho kraja.   

     

            

Autor/zdroj: Východoslovenské múzeum v Košiciach
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 21.05.2021 12:26
Upravené: 28.01.2022 16:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine