Župa pokračuje s revitalizáciou depozitára Východoslovenského múzea

Východoslovenské múzeum v Košiciach, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja začalo druhú etapu revitalizácie Depozitára v Šaci. Zhotoviteľom stavby je EU – GROUP, a.s., Bratislava.

Cieľom revitalizácie je zvýšenie energetickej efektívnosti objektu depozitára a jeho napojenie na verejnú vodovodnú a kanalizačnú sieť. Zvýšenie efektívnosti spočíva v zateplení fasády objektu osadením tepelnej izolácie obvodových stien.

Práce budú rozdelené do troch fáz, ktoré budú pozostávať z demontáže klampiarskych prvkov, bleskozvodu, osvetlenia, vybúrania betónových žľabov a  obitia uvoľnenej omietky. Následne bude osadený kontaktný zatepľovací systém so silikónovou omietkou, osadenie dažďových zvodov a v záverečnej fáze parapety a bleskozvod. Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je v polovici februára 2021. Celkové náklady na zhotovenie diela sú takmer 173 000 eur.   

„Realizácia projektu prispeje k zabezpečeniu odbornej ochrany zbierkových predmetov. Je to jedna z hlavných úloh múzea, ktorá vyplýva aj zo Zákona o múzeách a galériách a ochrane predmetov kultúrnej hodnoty,“ povedal riaditeľ múzea Robert Pollák.

V roku 2015 prebehla prvá etapa revitalizácie depozitára. Financovaná bola z vlastných zdrojov a z prostriedkov Regionálneho operačného programu sumou 503 470 eur.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.10.2020 11:14
Upravené: 28.07.2021 14:14

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine